یادبود حماسه 9 دی با حضور حمید رسایی درقزوینشامگاه گذشته مراسم یادبود حماسه 9 دی با حضور حمیدرسایی در شبستان امیرالمومنین (ع) با حضور حمید رسایی برگزار شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/10/04