پاییز، فصل زیبایی هاکلمه برگ ریزان تنها مختص پاییز است بدین معنا که در این سه ماه درختان خود را می‌تکانند و برگ‌های زرد و سرخ خود را رها کرده و بر دامان زمین به امانت می‌گذارند؛ در این روزها که پاییز آخرین روزهای خود را می‌گذراند استان قزوین شاهد برگ ریزان درختان است که در این تصاویر نمایی از آنها را می‌بینید

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/09/25