حضور جهادی سپاه استان قزوین در بازسازی مناطق زلزله‌زدهتیم جهادی سپاه استان قزوین به همراه نیروهای بسیج سازندگی از اولین روزهای وقوع زلزله در مناطق زلزله زده کرمانشاه حضور یافتند و به بازسازی و امدادرسانی به مردم زلزله زده مشغول هستند

عکاس: شیدا یاوری

تاریخ گزارش: 1396/09/21