همایش شکوه مقاومت در روز بسیج مستضعفیندر روز بسیج مستضعفین بسیجیان استان قزوین در مسجد النبی (ص) تجمع کردند.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/09/05