مراسم استقبال از شهید سرافراز حسین فلاح رودباری در استان قزوین

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/08/14