تشییع شهید جهادگر عالم باقریصبح امروز مراسم تشییع جهادگر شهید رسول عالم باقری با حضور پرشور و شهید پرور مردم قزوین برگزار و به خاک سپرده شده.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/07/16