تشییع نمادین شهدای کربلاپیش از ظهر امروز مردم قزوین به صورت نمادین پیکرپاک شهدای دشت کربلا را تشییع کردند

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/07/11