امروز عاشورا کل ارض کربلاءمراسم عزاداری مردم در روز عاشورای حسینی

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/07/09