جاذبه های گردشگری استان قزوین
سه شبه 20 آذر 1397
پرونده ویژه : جاذبه های گردشگری استان قزوین

یک دنیا جاذبه طبیعی، نهفته در خاک قزوین؛

از سفر به هندوستان ایران تا سفر به ماقبل تاریخ/ گمنامی جاذبه‌های گردشگری استان نزد اهالی قزوین

جاذبه‌های طبیعی قزوین از دیگر اختصاصات و امتیازات این ناحیه است که بیرون از استان علاقمندان بیشتری دارد و در عوض قزوینی‌ها، جنگل‌های شمال، کوهستان‌های غرب و کویرهای نواحی مرکزی کشور را بر جاذبه‌های طبیعی خود ترجیح می‌دهند.