فیلم و صوت جهادگران اقتصادی(قسمت اول)
سه شبه 20 آذر 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : جهادگران اقتصادی(قسمت اول)
تاریخ انتشار :: 1395/03/09
توضیحات: جهادگران اقتصادی عنوان گزارشی است از فعالیت و تلاش کارآفرینانی که علی رغم سختی ها و مخاطرات موجود چرخ اقتصاد کشور را می چرخانند.