فیلم و صوت کتاب بهتره یا گوگل
سه شبه 2 بهمن 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : کتاب بهتره یا گوگل
تاریخ انتشار :: 1397/10/08
توضیحات:

به نظر شما کتاب بهتره یا گوگل؟ شما برای ارتقا اطلاعاتتون سراغ کتاب میرید یا گوگل؟ مردم قزوین به این سوال جواب میدن