فیلم و صوت 3000 پدر؛ 3000 مادر؛ 3000 فرزند
چهار شنبه 21 آذر 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : 3000 پدر؛ 3000 مادر؛ 3000 فرزند
تاریخ انتشار :: 1397/08/28
توضیحات:

کنگره ملی 3000 شهید استان قزوین از 20 لغایت 24 آبان ماه در قزوین برگزارشد.