فیلم و صوت نمایشگاه رزمی فرهنگی "رسم پروانگی" به مناسبت کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان قزوین
پنج شنبه 27 دی 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : نمایشگاه رزمی فرهنگی "رسم پروانگی" به مناسبت کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان قزوین
تاریخ انتشار :: 1397/08/17
توضیحات: