فیلم و صوت این اسامی رو میشناسید؟
شنبه 29 دی 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : این اسامی رو میشناسید؟
تاریخ انتشار :: 1397/08/13
توضیحات:

صبح روز 13 آبان 1357 جمعی از دانش آموزان تهرانی با همیاری قشرهای دیگری از مردم به نشانه اعتراض به حکومت پهلوی در محوطه دانشگاه تهران جمع شده بودند که با شلیک گلوله توسط ماموران حکومت، 56 نفر از تجمع کنندگان شهید و صدها تن دیگر مجروح شدند.