فیلم و صوت کمکرسانی سپاه صاحب‌الامر عج قزوین به مردم زلزله زده کرمانشاه
چهار شنبه 21 آذر 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : کمکرسانی سپاه صاحب‌الامر عج قزوین به مردم زلزله زده کرمانشاه
تاریخ انتشار :: 1397/07/05
توضیحات: