فیلم و صوت پاسخ سردار سلیمانی به یاوه‌گویی‌های اخیر ترامپ
سه شبه 30 بهمن 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : پاسخ سردار سلیمانی به یاوه‌گویی‌های اخیر ترامپ
تاریخ انتشار :: 1397/05/05
توضیحات: