فیلم و صوت بقیع تو را در دل دارد و ما در جان
یکشبه 28 بهمن 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : بقیع تو را در دل دارد و ما در جان
تاریخ انتشار :: 1397/04/18
توضیحات:

امام جعفر صادق (ع) : چون خدا خير بنده اي را خواهد او را نسبت به دنيا بي رغبت و نسبت به دين دانشمند كند و به دنيا بينايش سازد و به هر كه اين خصلتها داده شود خير دنيا و آخرت داده شده .