فیلم و صوت شما چطوری نفس میکشید؟
یکشبه 30 دی 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : شما چطوری نفس میکشید؟
تاریخ انتشار :: 1397/04/08
توضیحات:

در تاریخ 7 و 8 تیرماه 1366، هواپیماهای بمب افکن عراقی با بمب‌های شیمیایی به 4 نقطه پر ازدحام و متراکم جمعیتی شهر سردشت حمله کردند و شهر سردشت و اطراف آن را آماج گازهای کشده شیمیایی قراردادند.