فیلم و صوت پیام خلبان قزوینی نیروی هوایی ارتش کشورمان به ترامپ!
دو شنبه 19 آذر 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : پیام خلبان قزوینی نیروی هوایی ارتش کشورمان به ترامپ!
تاریخ انتشار :: 1396/12/06
توضیحات: