فیلم و صوت فیلم(نشان استقلال)/ قسمت اول گفت وگوی صریح با رییس شورای شهر قزوین
شنبه 2 تیر 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : فیلم(نشان استقلال)/ قسمت اول گفت وگوی صریح با رییس شورای شهر قزوین
تاریخ انتشار :: 1396/02/18
توضیحات:
فصیحی، رییس شورای شهر قزوین در اولین قسمت ازاین گفت وگو از پشت پرده جریان اصولگرایی قزوین در انتخابات 94 و درآمد اعضای شورای شهر و... می گوید.