فیلم و صوت فیلم(نشان استقلال)/ قسمت دوم گفت وگوی صریح با عضو سابق شورای شهر قزوین
سه شبه 29 خرداد 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : فیلم(نشان استقلال)/ قسمت دوم گفت وگوی صریح با عضو سابق شورای شهر قزوین
تاریخ انتشار :: 1396/02/13
توضیحات: حامد کبودوند، عضو سابق شورای شهر قزوین، ضمن انتقاد از سفرهای متعدد خارجی اعضای فعلی از هدایای سنگین و رانت اطلاعاتی عده ای در بدنه مدیریت شهری قزوین می گوید.