فیلم و صوت فیلم(نشان استقلال)/ گفت وگوی صریح با عضو سابق شورای شهر قزوین
دو شنبه 29 بهمن 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : فیلم(نشان استقلال)/ گفت وگوی صریح با عضو سابق شورای شهر قزوین
تاریخ انتشار :: 1396/02/12
توضیحات: در این گفت وگو حامد کبودوند، عضو سابق شورای شهر قزوین و دبیر جبهه پایداری استان قزوین از مواضع جبهه پایداری نسبت به جریان فکری رییس جمهور سابق و فعالیتش به عنوان رییس ستاد انتخاباتی او خبر می دهد.