فیلم و صوت عینک روحانی بر چشمان مردم قزوین
پنج شنبه 3 فروردین 1396
نمایش گزارش
عنوان گزارش : عینک روحانی بر چشمان مردم قزوین
تاریخ انتشار :: 1395/11/10
توضیحات: گفتگوی جالب با مردم در خصوص یکی از اظهارات رئیس جمهور