فیلم و صوت فیلم/ رهبر انقلاب سال 76: این فکر که با مذاکره‌، داماتو لغو می‌شود اشتباه است!
شنبه 5 خرداد 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : فیلم/ رهبر انقلاب سال 76: این فکر که با مذاکره‌، داماتو لغو می‌شود اشتباه است!
تاریخ انتشار :: 1395/09/14
توضیحات: رهبر معظم انقلاب 26 دی‌ماه سال 1376 در خصوص قانون تحریم‌های ایران که چند روز پیش مجددا تمدید شد، فرموده‌ بودند: این فکر که با مذاکره‌، داماتو لغو می‌شود اشتباه است!