فیلم و صوت فیلم/ ویژه برنامه "با حسین علیه السلام"- محمدحسین شفیعی ها
یکشبه 8 اسفند 1395
نمایش گزارش
عنوان گزارش : فیلم/ ویژه برنامه "با حسین علیه السلام"- محمدحسین شفیعی ها
تاریخ انتشار :: 1395/09/04
توضیحات: ویژه برنامه "با حسین علیه السلام" در گفتگو با محمدحسین شفیعی ها