فیلم و صوت فیلم/ مانتوهایی که حرف می زنند/ ملکه ها در خیابان های قزوین
دو شنبه 3 اردیبهشت 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : فیلم/ مانتوهایی که حرف می زنند/ ملکه ها در خیابان های قزوین
تاریخ انتشار :: 1395/08/16
توضیحات: مدتی است مانتوهایی مد شده که بیش از اینکه تن صاحبش را بپوشاند، چشمان دیگران را هدف قرار داده است!