فیلم و صوت فیلم/ انیمیشن گزینه های روی میز
پنج شنبه 28 دی 1396
نمایش گزارش
عنوان گزارش : فیلم/ انیمیشن گزینه های روی میز
تاریخ انتشار :: 1395/08/11
توضیحات: انیمیشن «گزینه های روی میز» کاری از مرکز هنرهای رقومی بسیج منتشر شد. پیش از این نیز قسمت های مختلفی از این انیمیشن با عنوان ok با موضوعات مختلفی منتشر شده است.