فیلم و صوت فیلم/ انتقاد تند و صریح مدیرعامل شرکت فیروز در سفر هیئت دولت به قزوین
دو شنبه 1 آبان 1396
نمایش گزارش
عنوان گزارش : فیلم/ انتقاد تند و صریح مدیرعامل شرکت فیروز در سفر هیئت دولت به قزوین
تاریخ انتشار :: 1395/08/10
توضیحات: سید محمد موسوی، مدیرعامل شرکت فیروزانتقادات صریحی را نسبت به وضعیت اقتصادی کشور در حضور مسئولین و در خلال سفر هیئت دولت به قزوین عنوان می کند.