فیلم و صوت فیلم/ وداع غرورآفرین مادر شهید با فرزندش از پشت تلفن/ محاصره الفوعه مانع آخرین دیدار مادر و فرزند شد!
پنج شنبه 31 خرداد 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : فیلم/ وداع غرورآفرین مادر شهید با فرزندش از پشت تلفن/ محاصره الفوعه مانع آخرین دیدار مادر و فرزند شد!
تاریخ انتشار :: 1395/08/03
توضیحات: مادر یک شهید که در منطقه محاصره‌شده شهر الفوعه سوریه به شهادت رسید، به اجبار از پشت گوشی تلفن با فرزندش وداع می‌کند.