فیلم و صوت فیلم/ شرط و شروط عجیب آمریکا برای ایران در زمینه خرید هواپیما
شنبه 5 خرداد 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : فیلم/ شرط و شروط عجیب آمریکا برای ایران در زمینه خرید هواپیما
تاریخ انتشار :: 1395/08/02
توضیحات: همزمان با انتقاد روحانی از منتقدان درباره موضع‌گیری نسبت به خرید هواپیما، آمریکا برای خرید هواپیما شرط و شروط عجیبی گذاشت!