فیلم و صوت فیلم/ نحوه پاسخ‌گویی وزیر بهداشت به سؤال مردم!
شنبه 5 خرداد 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : فیلم/ نحوه پاسخ‌گویی وزیر بهداشت به سؤال مردم!
تاریخ انتشار :: 1395/07/27
توضیحات: وزیر بهداشت در برنامه «پایش» سوال مردم را با انتقاد از مجری پاسخ داد.