ژیم‌صهیونیستی از بیم ایران، جنگنده به رزمایش آلاسکا اعزام نک