ایران از امارات، کاهو و گل کلم وارد کرد!+ جدول
جمعه 23 آذر 1397

براساس آمار گمرک؛

ایران از امارات، کاهو و گل کلم وارد کرد!+ جدول

ایران از امارات، کاهو و گل کلم وارد کرد!+ جدول
کد خبر: 269209/ کدخبرنگار : 24/ تاریخ انتشار: 1396/09/20 ساعت: 11:14 AM


در آبان ماه امسال ایران ۴٫۸ تن گل کلم و کلم بروکلی به ارزش ۱۴۴۰ دلار از امارات وارد کرده است.به گزارش سرویس اقتصادی  صبح قزوین، در ادامه موج واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه تولید داخل به کشور، پای گل کلم و کاهوی اماراتی نیز به بازار ایران باز شد. بر اساس آمار گمرک، در آبان ماه امسال ایران ۴٫۸ تن گل کلم و کلم بروکلی به ارزش ۱۴۴۰ دلار از امارات وارد کرده است.

همچنین کاهوهای اماراتی نیز در آبان ماه ۱۳۹۶ به وزن ۸ تن و به ارزش ۱۶۰۰ دلار وارد بازار ایران شده است.

کاهو و گل کلم‌های اماراتی از طریق گمرک شهید باهنر وارد ایران شده است.

بر اساس آمار گمرک، ایران همچنین در ۸ ماه اول امسال حجم قابل توجهی زرده تخم خشک‌کرده وارد کرده است.

هلند، هند، آلمان، اوکراین و سنگاپور در سال جاری به ایران زرده تخم خشک‌کرده صادر کرده‌اند.

ایران همچنین در ۸ ماه اول امسال ۴۳۸۳ تن فلفل خردشده به ارزش ۲۲۳۴۷۲۰۷ دلار وارد کرده است.

جزئیات واردات فلفل خردشده به ایران و کشورهای صادرکننده این کالا در جدول زیر آمده است.

سال

ماه

کشور طرف معامله

گمرک

تعرفه

شرح تعرفه

وزن(ک.گ)

ارزش دلاری

۱۳۹۶

۲

آفریقای جنوبی

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۱۰

فلفل خردشده ونسابیده دربسته بندی آماده شده برای خرده فروشی

۴۴۰

۶۳۱۶

۱۳۹۶

۱

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۷۶۰۰

۱۹۳۲۰۰

۱۳۹۶

۱

برزیل

شهیدرجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۰۰۰۰

۳۲۰۳۳۴

۱۳۹۶

۱

ویتنام

شهیدرجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۱۶۰۰۰

۷۶۲۷۱۳

۱۳۹۶

۲

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۷۶۳۶۰

۱۹۷۸۶۳۶

۱۳۹۶

۲

امارات متحده عربی

شیراز

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۹۰۰۰

۲۰۳۰۰۰

۱۳۹۶

۲

امارات متحده عربی

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۰۰۰۰

۳۲۴۰۱۶

۱۳۹۶

۲

امارات متحده عربی

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۴۳۱۲۴

۳۱۷۳۰۷

۱۳۹۶

۲

ویتنام

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۳۲۴۰۴۰

۱۹۷۷۳۶۴

۱۳۹۶

۳

چین

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۰۱۶۳

۳۵۱۱۴۱

۱۳۹۶

۳

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۱۵۴۸۰

۸۲۳۴۶۳

۱۳۹۶

۳

امارات متحده عربی

شهید باهنر

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۳۰۰۰

۱۶۱۰۰۰

۱۳۹۶

۳

امارات متحده عربی

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۵۰۰۰

۱۶۰۰۰۰

۱۳۹۶

۳

امارات متحده عربی

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۹۴۵۰

۴۶۸۳۹۶

۱۳۹۶

۳

سنگال

مشهد

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۹۵۱۰

۲۸۰۰۷

۱۳۹۶

۳

ویتنام

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۳۰۵۱۶۰

۲۰۲۲۰۶۸

۱۳۹۶

۴

چین

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۰۶۰

۵۶۷۲۳

۱۳۹۶

۴

امارات متحده عربی

شهید باهنر

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۲۰۰۰

۱۴۰۳۵۹

۱۳۹۶

۴

امارات متحده عربی

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۸۲۸۰

۱۶۵۶۰

۱۳۹۶

۴

ویتنام

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۸۳۰۰۰

۱۶۴۴۹۳۰

۱۳۹۶

۵

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۶۹۲۴۳

۱۰۲۵۳۴۰

۱۳۹۶

۵

امارات متحده عربی

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۴۰۰۰

۱۵۳۶۰۰

۱۳۹۶

۵

امارات متحده عربی

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۷۲۵

۱۰۰۰

۱۳۹۶

۵

ویتنام

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۹۵۰۰۰

۱۵۵۶۰۲۱

۱۳۹۶

۵

ویتنام

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۲۹۳۲۸

۵۲۴۶۱۴

۱۳۹۶

۶

چین

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۶۸۰

۸۸۹۱۹

۱۳۹۶

۶

چین

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۷۰۵۰۰

۳۳۹۵۶۱

۱۳۹۶

۶

چین

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۵۶۸۰

۷۸۴۰۰

۱۳۹۶

۶

آلمان

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۵۰۰

۹۴۵۰۰

۱۳۹۶

۶

آلمان

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۶۰۰۰

۷۲۸۰۰

۱۳۹۶

۶

آلمان

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۲۶۹۶

۵۷۱۳۲

۱۳۹۶

۶

اسپانیا

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۵۰۰

۶۱۴۲۵

۱۳۹۶

۶

افغانستان

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۶۵۰۰

۷۴۱۶۸

۱۳۹۶

۶

امارات متحده عربی

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۷۰۰۰

۱۵۳۳۵۱

۱۳۹۶

۶

ترکیه

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۲۷۲۰

۱۰۱۰۴۰

۱۳۹۶

۶

ترکیه

دیلم

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۸۰۰

۶۸۹۳۸

۱۳۹۶

۶

ترکیه

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۵۰۰

۶۱۴۲۵

۱۳۹۶

۶

جمهوری چک

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۴۱۰۰

۲۴۶۱۵۵

۱۳۹۶

۶

جمهوری کره

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۷۴۰۰

۱۲۱۸۰۰

۱۳۹۶

۶

جمهوری کره

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۱۰۰۰

۶۰۶۴۰۰

۱۳۹۶

۶

جمهوری کره

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۷۰۰۰

۷۷۷۷۵

۱۳۹۶

۶

سوئیس

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۹۰۰۰

۱۶۴۱۷

۱۳۹۶

۶

فدراسیون روسیه

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۶۹۶۳

۱۲۱۲۰۰

۱۳۹۶

۶

فرانسه

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۰۲۰۰

۷۱۴۰۰

۱۳۹۶

۶

فرانسه

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۶۵۰۰

۳۴۰۴۲۵

۱۳۹۶

۶

فرانسه

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۸۰۰

۶۳۱۳۵

۱۳۹۶

۶

قطر

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۷۰۰۰

۱۲۲۸۵۰

۱۳۹۶

۶

نیوزیلند

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۶۹۶۳

۱۸۸۷۴۱

۱۳۹۶

۶

هنگ کنگ

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۸۰۰

۹۶۶۰۰

۱۳۹۶

۶

ویتنام

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۵۰۰

۶۱۴۲۵

۱۳۹۶

۷

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۶۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۳۹۶

۷

ویتنام

شهیدرجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۸۴۵۰۰

۸۶۰۱۸۸

۱۳۹۶

۷

ویتنام

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۴۲۰۰۰

۲۹۴۰۰۰

۱۳۹۶

۸

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۱۰۴۰

۲۷۰۰۹۳

۱۳۹۶

۸

امارات متحده عربی

شهیدرجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۵۰۰۰

۱۱۳۷۵۰

۱۳۹۶

۸

کامبوج

شهیدرجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۰۰۲

۱۳۲۱۲

۱۳۹۶

۸

ویتنام

شهیدرجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۷۰۴۶۰

۴۰۲۲۷۰

۱۳۹۶

۸

ویتنام

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۳۰۸۰۰

۱۵۴۰۰۰

۱۳۹۶

۱

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۴۰۰۰۰

۶۰۴۰۰

۱۳۹۶

۱

هند

شهیدرجایی

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۳۸۰۴۰

۵۷۰۶۰

۱۳۹۶

۲

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۶۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

۱۳۹۶

۲

امارات متحده عربی

شهید باهنر

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۱۰۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰

۱۳۹۶

۲

هند

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۱۰۰۰۰۰

۱۴۵۴۲۲

۱۳۹۶

۳

سوئد

غرب تهران

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۶۷

۱۸

۱۳۹۶

۳

هند

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۳۶۰۰۰

۶۶۰۶۰

۱۳۹۶

۴

هند

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۱۵۴۷۵

۸۰۸۷۱

۱۳۹۶

۵

امارات متحده عربی

شهید باهنر

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۱۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۳۹۶

۵

هند

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۹۴۵۰۰

۱۶۹۹۴۹

۱۳۹۶

۵

هند

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۳۶۰۰۰

۴۹۲۰۸

۱۳۹۶

۶

جمهوری کره

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۴۰۰۰

۱۹۷۳۰

۱۳۹۶

۷

آلمان

سهلان

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۱۵۰۰

۱۵۲۷۸

۱۳۹۶

۷

امارات متحده عربی

شهید باهنر

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۷۳۰۰۰

۱۰۹۴۳۵

۱۳۹۶

۷

هند

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۱۰۵۴۵۵

۳۱۴۱۷۳

۱۳۹۶

۸

امارات متحده عربی

شهید باهنر

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۶۰۰۰۰

۹۰۰۰۰انتهای پیام/1404


منبع خبر : مشرق

با کانال صبح قزوین اخبار استان و کشور را دنبال کنید


linkedin

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.