آخرین نتایج غیررسمی انتخابات ریاست جمهوری در کشور
چهار شنبه 2 خرداد 1397

در حال بروزرسانی

آخرین نتایج غیررسمی انتخابات ریاست جمهوری در کشور

آخرین نتایج غیررسمی انتخابات ریاست جمهوری در کشور
کد خبر: 247197/ کدخبرنگار : 100/ تاریخ انتشار: 1396/02/29 ساعت: 4:20 PM


نتایج لحظه به لحظه از شمارش آراء ریاست جمهوری در کل کشور هم اکنون در حال بروز رسانی است. • روحانی

  22,796,468
 • رئيسي

  15,452,194
 • ميرسليم

  455,211
 • هاشمي‌طبا

  210,597
06:151396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور:
خبرهای رسیده تا الان حکایت از پیشی گرفتن آقای روحانی نسبت به آقای رئیسی دارد به نحوی که انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور در دور اول محتمل است.
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
03:091396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور:
کرمان:
رئیسی: 342206
روحانی 311995
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
03:001396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور:
قم:
رئیسی: 191000
روحانی: 122000
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:571396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
قزوین:
رئیسی: 61000
روحانی: 107000
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:541396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
تاکستان:
رئیسی: 36000
روحانی: 33100
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:481396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
آبیک:
رئیسی: 11045
روحانی: 15293
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:421396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
آوج:
رئیسی: 13406
روحانی: 11424
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:401396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
قزوین:
رئیسی: 58000
روحانی: 102400
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:391396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
بوئین زهرا:
رئیسی: 45600
روحانی: 32760
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:381396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
قزوین:
رئیسی: 30100
روحانی: 32000
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:211396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور:
استان البرز:
رئیسی: 10731
روحانی: 12932
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:201396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
بوئین زهرا:
رئیسی: 45000
روحانی: 32000
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:191396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور:
قم:
رئیسی: 29497
روحانی: 19951
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:191396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
اقبالیه:
رئیسی: 26566
روحانی: 26266
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:181396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
بوئین زهرا:
رئیسی: 42000
روحانی: 31000
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:171396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
آوج:
رئیسی: 12938
روحانی: 11181
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:161396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
شهرستان البرز:
رئیسی: 17304
روحانی: 15329
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:131396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
قزوین:
رئیسی: 13927
روحانی: 24000
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:131396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
آبیک:
رئیسی: 8089
روحانی: 10941
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
02:071396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور:
کرمان:
رئیسی: 197708
روحانی: 135426
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:571396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور:
فارس:
رئیسی: 289291
روحانی: 323308
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:571396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور:
بوشهر:
رئیسی: 31282
روحانی: 31154
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:481396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور:
هرمزگان:
رئیسی: 9601
روحانی: 15463
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:461396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور:
اردبیل:
رئیسی: 113000
روحانی: 142000
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:461396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
شریف آباد:
رئیسی: 6018
روحانی: 2163
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:421396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
آوج:
رئیسی: 10458
روحانی: 9528
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:311396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
اقبالیه:
رئیسی: 18400
روحانی: 21000
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:311396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
قزوین:
رئیسی: 2559
روحانی: 6400
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:271396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
شهرستان البرز:
رئیسی: 3545
روحانی: 3605
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:261396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور:
بوشهر:
رئیسی: 10557
روحانی: 6210
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:251396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور:
کرمانشاه:
رئیسی: 12287
روحانی: 19499
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:221396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور:
هرمزگان:
رئیسی: 5403
روحانی: 1695
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:211396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
بوئین زهرا:
رئیسی: 35000
روحانی: 22800
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:201396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
تاکستان:
رئیسی: 23700
روحانی: 20000
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:191396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور:
همدان:
رئیسی: 16568
روحانی: 9077
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:151396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور:
سیستان و بلوچستان:
رئیسی: 136788
روحانی: 77407
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:111396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان:
آوج:
رئیسی: 5700
روحانی: 3500
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:101396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور
زنجان:
رئیسی: 31000
روحانی: 10000
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:081396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور
استان مازندران(شهرستان قائم شهر):
رئیسی: 9802
روحانی: 14630
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:071396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور
استان فارس:
رئیسی: 83049
روحانی: 79713
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
01:021396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در استان قزوین
تاکستان:
روحانی: 14962
رئیسی: 18500
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
12:501396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی در کشور
استان کرمان:
رئیسی: 136788
روحانی: 77407
این آمار در حال بروز رسانی است و قطعی نیست
12:461396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی تا این لحظه در استان قزوین
صندوق 58 مسجد النبی قزوین/ رییسی:659

-----روحانی:395
12:371396/02/30
هنوز اطلاعات دقیقی از آراء آقایان میرسلیم و هاشمی طبا در دسترس نیست
12:211396/02/30
آخرین نتایج شمارش آراء بنا بر اعلام منابع غیررسمی تا این لحظه در استان قزوین
رییسی:
بوئین زهرا:11637 اقبالیه: 5132 آوج:2652 الموت:3500

روحانی:
بوئین زهرا:7000 اقبالیه:6287 آوج: 1765 الموت: 5295

با کانال صبح قزوین اخبار استان و کشور را دنبال کنید


linkedin

ارسال نظر

 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.