جمعه 26 بهمن 1397

همزمان با تشکر جان کری بخاطر آزادی تفنگداران

طرح جدید تحریم‌های ایران در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد

طرحی که می‌گوید اوباما باید برای برداشتن هر تحریمی از هر نهاد ایرانی، رأی موافق اعضای کنگره را جلب کند، در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد.
First 1 Last