چهار شنبه 30 آبان 1397

بدون توجه به احساسات مسلمانان؛

دولت سعودی شیخ المجاهد آیت اله نمرالنمر را به شهادت رساند

وزارت کشور عربستان از اعدام شیخ النمر روحانی برجسته شیعه این کشور خبر داد.
First 1 Last